Tören Komisyonu

Komite Başkanı
Prof. Dr. Sevil Atasoy

Üyeler
Selçuk Uysaler (Genel Sekreter)
Asil Barış Bağ (Genel Sekreter Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter (İTBF Sorumlusu)
Yrd. Doç. Dr. Elçin Babaoğlu (SBF Sorumlusu)
Yrd. Doç. Dr. Emel Kaşıkçı (MDBF Sorumlusu)
Yrd. Doç. Dr. Can Diker (İletişim Fakültesi Sorumlusu)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin (SHMYO Sorumlusu)
Öğr. Gör. Ümit Ertem (Enstitüler Sorumlusu)
Emine Dönmez (Mali İşler)
Ayşe Öztürk (Protokol ve Yazı İşleri)
Tahsin Aksu (Kurumsal İletişim)
Mustafa Kemal Türk (İdari İşler ve Satın Alma)
Cumhur Bakır (Öğrenci İşleri)
Özcan Demir (SKS)